STRONA GŁÓWNA stalNet Sp. z o. o. - handel stalą, wyrobami hutniczymi, kształtownikami zimnogiętymi, blachami zimnowalcowanymi, gorącowalcowanymi, prętami, rurami czarnymi, stalowymi, spedycja, logistyka
Strona główna .: stalNet Sp. z o. o. - handel stalą, wyrobami hutniczymi, kształtownikami zimnogiętymi, blachami zimnowalcowanymi, gorącowalcowanymi, prętami, rurami czarnymi, stalowymi, spedycja, logistyka Newsletter .: stalNet Sp. z o. o. - handel stalą, wyrobami hutniczymi, kształtownikami zimnogiętymi, blachami zimnowalcowanymi, gorącowalcowanymi, prętami, rurami czarnymi, stalowymi, spedycja, logistyka
Dodaj do Ulubionych .: Poleć nas .:
Mapa serwisu .:
O FIRMIE stalNet Sp. z o. o. - handel stalą, wyrobami hutniczymi, kształtownikami zimnogiętymi, blachami zimnowalcowanymi, gorącowalcowanymi, prętami, rurami czarnymi, stalowymi, spedycja, logistyka OFERTA stalNet Sp. z o. o. - handel stalą, wyrobami hutniczymi, kształtownikami zimnogiętymi, blachami zimnowalcowanymi, gorącowalcowanymi, prętami, rurami czarnymi, stalowymi, spedycja, logistyka AKTUALNOŚCI stalNet Sp. z o. o. - handel stalą, wyrobami hutniczymi, kształtownikami zimnogiętymi, blachami zimnowalcowanymi, gorącowalcowanymi, prętami, rurami czarnymi, stalowymi, spedycja, logistyka KONTAKT stalNet Sp. z o. o. - handel stalą, wyrobami hutniczymi, kształtownikami zimnogiętymi, blachami zimnowalcowanymi, gorącowalcowanymi, prętami, rurami czarnymi, stalowymi, spedycja, logistyka LOGOWANIE stalNet Sp. z o. o. - handel stalą, wyrobami hutniczymi, kształtownikami zimnogiętymi, blachami zimnowalcowanymi, gorącowalcowanymi, prętami, rurami czarnymi, stalowymi, spedycja, logistyka REJESTRACJA :: CHĘĆ WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE HANDLU INTERNETOWEGO
OFERTA SPECJALNA
stalNet Sp. z o. o. - handel stalą, wyrobami hutniczymi, kształtownikami zimnogiętymi, blachami zimnowalcowanymi, gorącowalcowanymi, prętami, rurami czarnymi, stalowymi, spedycja, logistyka stalNet Sp. z o. o. - handel stalą, wyrobami hutniczymi, kształtownikami zimnogiętymi, blachami zimnowalcowanymi, gorącowalcowanymi, prętami, rurami czarnymi, stalowymi, spedycja, logistyka
Uwaga!
Obecnie brak ofert specjalnych na wyroby hutnicze.
PRYWATNOŚĆ .:
stalNet Sp. z o. o. - handel stalą, wyrobami hutniczymi, kształtownikami zimnogiętymi, blachami zimnowalcowanymi, gorącowalcowanymi, prętami, rurami czarnymi, stalowymi, spedycja, logistyka
REGULAMIN .:
stalNet® WEBSTORE   
stalNet Sp. z o. o. - handel stalą, wyrobami hutniczymi, kształtownikami zimnogiętymi, blachami zimnowalcowanymi, gorącowalcowanymi, prętami, rurami czarnymi, stalowymi, spedycja, logistyka
REGULAMIN .:
STALTRANS   
stalNet Sp. z o. o. - handel stalą, wyrobami hutniczymi, kształtownikami zimnogiętymi, blachami zimnowalcowanymi, gorącowalcowanymi, prętami, rurami czarnymi, stalowymi, spedycja, logistyka
REGULAMIN .:
STALMAG   
stalNet Sp. z o. o. - handel stalą, wyrobami hutniczymi, kształtownikami zimnogiętymi, blachami zimnowalcowanymi, gorącowalcowanymi, prętami, rurami czarnymi, stalowymi, spedycja, logistyka
LOGOWANIE .:
stalNet Sp. z o. o. - handel stalą, wyrobami hutniczymi, kształtownikami zimnogiętymi, blachami zimnowalcowanymi, gorącowalcowanymi, prętami, rurami czarnymi, stalowymi, spedycja, logistyka
NEWSLETTER .:
Dodaj / usuń z listy   
stalNet Sp. z o. o. - handel stalą, wyrobami hutniczymi, kształtownikami zimnogiętymi, blachami zimnowalcowanymi, gorącowalcowanymi, prętami, rurami czarnymi, stalowymi, spedycja, logistyka
POLEĆ NAS .:
Krótki formularz   
stalNet Sp. z o. o. - handel stalą, wyrobami hutniczymi, kształtownikami zimnogiętymi, blachami zimnowalcowanymi, gorącowalcowanymi, prętami, rurami czarnymi, stalowymi, spedycja, logistyka
MAPA SERWISU .:
stalNet Sp. z o. o. - handel stalą, wyrobami hutniczymi, kształtownikami zimnogiętymi, blachami zimnowalcowanymi, gorącowalcowanymi, prętami, rurami czarnymi, stalowymi, spedycja, logistyka
LINKI .:
stalNet Sp. z o. o. - handel stalą, wyrobami hutniczymi, kształtownikami zimnogiętymi, blachami zimnowalcowanymi, gorącowalcowanymi, prętami, rurami czarnymi, stalowymi, spedycja, logistyka
§ 1. Przepisy ogólne

 1. Firma stalNet® Sp. z o. o. prowadzi portal internetowy www.staltrans.com.pl, zwany dalej Portalem, za pośrednictwem którego, drogą elektroniczną, przedstawiana jest oferta zakupu usług transportowych, zwanych dalej Usługami. Oferta zawarta w Portalu to usługi transportowe na potrzeby Stalprodukt S.A., zwanej dalej Zleceniodawcą.
 2. W celu przeglądania oferty i uzyskania dostępu do pełnej funkcjonalności Portalu należy uzyskać status Zleceniobiorcy. Firmy spedycyjne ubiegające się o uzyskanie statusu Zleceniobiorcy, muszą zostać zarejestrowane zgodnie z warunkami i postanowieniami niniejszego regulaminu.

§ 2. Portal

 1. Portal jest własnością firmy stalNet® Sp. z o. o. zwanej dalej stalNet®. Jest przez nią prowadzony i administrowany, zgodnie z warunkami i postanowieniami niniejszego regulaminu.
 2. stalNet® udostępnia Zleceniodawcy platformę internetową dla prezentacji oferty zakupu Usług oraz oferuje system umożliwiający obsługę elektroniczną rezerwacji zapotrzebowań dla firm spedycyjnych, które uzyskały status Zleceniobiorcy.
 3. stalNet® nie jest stroną w transakcjach zawieranych pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą. Wobec powyższego, w szczególności stalNet® nie bierze odpowiedzialności za:
  1. prawdziwość, ścisłość i kompletność podawanych informacji o Usługach,
  2. warunki, treść i sposób realizacji umowy zawartej pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą,
  3. isnienie niezbędnych uprawnień do dokonywania transakcji kupna-sprzedaży po stronie Zleceniobiorcy.
 4. W zakresie funkcjonalności Portalu stalNet®:
  1. Pośredniczy drogą elektroniczną w przekazywaniu zapotrzebowania oraz wszelkich informacji podanych przez Zleceniodawcę, a dotyczących Usług, łącznie z informacjami dotyczącymi sposobu i miejsca realizacji zamówionych Usług,
  2. Umożliwia Zleceniobiorcy składanie drogą elektroniczną rezerwacji zleceń i przekazuje je automatycznie do Zleceniodawcy,
  3. Zarezerwowane zlecenia oczekują na realizację w miejscu i na zasadach zgodnych z informacją zamieszczoną w Portalu,
  4. Umożliwia Zleceniobiorcy przeglądanie złożonych za pośrednictwem Portalu zleceń wraz z ich statusem.

§ 3. Sposób uzyskania dostępu do funkcjonalności Portalu

 1. Klient zainteresowany współpracą i uzyskaniem dostępu do pełnej funkcjonalności Portalu, winien zgłosić swój akces, aby uzyskać statusu Zleceniobiorcy - możliwe są dwa sposoby:
  1. kontakt z firmą stalNet®,
  2. bezpośredni kontakt ze Zleceniodawcą.
 2. Po podpisaniu przez Klienta umowy handlowej ze Zleceniodawcą, zostaje On zarejestrowany w Portalu i otrzymuje status Zleceniobiorcy.
 3. Zleceniobiorca otrzymuje swój unikalny kod dostępu - składający się z identyfikatora ID Zleceniobiorcy i hasła - zwany dalej Kluczem. Posiadanie Klucza jest konieczne do każdorazowego logowania się i uzyskiwania pełnego dostępu do Portalu.
 4. Sposób logowania:
  1. na witrynie Portalu (strona główna) należy wpisać w odpowiednie pola ekranu logowania:
   1. przyznane ID Zleceniobiorcy,
   2. hasło dostępu,
   i kliknąć na przycisk Wejdź. Zapewnia to bezpieczeństwo transakcji.
 5. Każdy Zleceniobiorca ma możliwość indywidualnej, wielokrotnej zmiany hasła dostępu korzystając z odnośnika Zmień hasło.

§ 4. Sposób korzystania z funkcjonalności Portalu

 1. Zleceniobiorca ma możliwość przeglądania pełnej oferty handlowej za pomocą Wyszukaj lub Przegląd.
 2. Sposób korzystania z Przeglądu lub Wyszukiwania określony jest w Portalu na odpowiadających im podstronach.
 3. Zleceniobiorca ma możliwość - po użyciu Klucza - zapoznania się w Portalu, poprzez Wyszukiwanie, ze szczegółowym opisem rezerwacji zleceń oraz śledzenia stanu realizacji bieżących zleceń.

§ 5. Linki

 1. W Portalu znajdują się odnośniki do innych witryn internetowych lub zasobów, tzw. Linki. Użytkownik Portalu przyjmuje do wiadomości i uznaje fakt, że stalNet® nie jest odpowiedzialny za dyspozycyjność takich zewnętrznych witryn internetowych i zasobów, nie ręczy ani nie odpowiada za ich zawartość, reklamy, produkty lub inne materiały zamieszczone w tych witrynach lub zasobach, bądź dostępne za ich pośrednictwem.
 2. Użytkownik Portalu akceptuje fakt, iż stalNet® nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani bezpośrednio, ani pośrednio za szkody lub straty spowodowane - lub uznane za spowodowane - w związku z korzystaniem z zawartości Linków.

§ 6. Zmiany

 1. Użytkownik Portalu i Zleceniodawca akceptuje fakt, że stalNet® może:
  1. dokonywać zmian zasad odnoszących się do działania Portalu, a także zmieniać i udoskonalać procedury korzystania z Portalu,
  2. wprowadzać zmiany dotyczące ulepszenia konstrukcji Portalu.
 2. Powyższe zmiany uzyskują automatycznie moc obowiązującą w ciągu 15 dni od chwili ich zamieszczenia w Portalu.
 3. Zleceniobiorca i Zleceniodawca powiadamiany jest o powyższych zmianach na adres poczty elektronicznej lub telefonicznie.

§ 7. Bezpieczeństwo

 1. Zleceniobiorca i Zleceniodawca zobowiązuje się do przestrzegania postanowień dotyczących bezpieczeństwa, które stalNet® ustanawia i może je zmieniać, wprowadzając i podając w Portalu.
 2. Zleceniobiorca i Zleceniodawca zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy ustalonego Klucza.
 3. Zleceniobiorca i Zleceniodawca akceptuje fakt, iż stalNet® nie ponosi odpowiedzialności za złamanie Klucza przez osoby nieuprawnione.
 4. Zleceniobiorca i Zleceniodawca ma obowiązek natychmiastowego powiadomienia stalNet®, gdy tylko zaistnieje przypuszczenie, że jakakolwiek osoba nieupoważniona uzyskała dostęp do Klucza, bądź w inny sposób dostała się do Portalu i podejmowała czynności podając się fałszywie za Zleceniobiorcę lub Zleceniodawcę. To samo dotyczy innych sytuacji, w których z jakichkolwiek powodów wymagane jest zablokowanie Klucza. stalNet® dokona wówczas natychmiastowego zablokowania Klucza, a następnie jego zmiany.
 5. Zleceniobiorca i Zleceniodawca jest zobowiązany do należytego zabezpieczenia otrzymanego Klucza i ponosi za to pełną odpowiedzialność, w tym w szczególności:
  1. za zabezpieczenie przed wykorzystaniem Klucza przez osoby nieupoważnione,
  2. za wszelkie straty jakie mogą wyniknąć z nienależytego zabezpieczenia Klucza.
 6. Zleceniobiorca akceptuje fakt, iż stalNet® dokona bezzwłocznego zablokowania otrzymanego przez Zleceniobiorcę Klucza, gdy umowa ze Zleceniodawcą, o której mowa w §3. pkt. 2 zostanie wypowiedziana.
 7. stalNet® może także zablokować Klucz w przypadku łamania przez Zleceniobiorcę lub Zleceniodawcę postanowień niniejszego regulaminu lub umów, lub gdy otrzyma informacje, na podstawie których uzasadnione jest przypuszczenie, że Zleceniobiorca lub Zleceniodawca - lub ktokolwiek inny - może dokonać nadużycia przy korzystaniu z Portalu.
 8. stalNet® powiadomi Zleceniobiorcę i Zleceniodawcę o zablokowaniu Klucza Zleceniobiorcy lub Zleceniodawcy natychmiast, na numer poczty elektronicznej lub telefonicznie.

§ 8. Odpowiedzialność

 1. stalNet® nie jest sprzedawcą w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 2. stalNet® jest operatorem Portalu w stanie, w jakim się znajduje i jest dostępny bez jakichkolwiek gwarancji ani żadnego rodzaju warunków, czy to wyraźnych, czy dorozumianych, włącznie - lecz nie jedynie - z dorozumianymi gwarancjami odnośnie nadawania się do handlu, przystosowania do danego celu i nienaruszalności, jak również z wszelkimi gwarancjami wynikającymi ze zwyczaju handlowego, przebiegu transakcji lub sposobu wykonania świadczenia.
 3. stalNet® zobowiązuje się do prawidłowego działania Portalu, zgodnie z niniejszym regulaminem. Ponosi odpowiedzialność za jego wady, chyba że wady nie są istotne dla korzystania z Portalu i nie można stwierdzić nic innego, jak tylko wynikające stąd nieznaczne utrudnienia. Zleceniobiorca i Zleceniodawca powinien bezzwłocznie zawiadomić stalNet® o odkryciu wady, a stalNet® powinien w ciągu swoich godzin pracy, na własny koszt usunąć wady możliwe do naprawienia. Zleceniobiorca lub Zleceniodawca powinien dostarczyć stalNet® informacje oraz okazywać wymaganą pomoc, gdy stalNet® przystępuje do usuwania wady. Wady, które są istotne dla przepływu informacji związanej z transakcją, powinny być zgłaszane i usuwane możliwie jak najszybciej.
 4. stalNet® nie ponosi żadnej odpowiedzialności, także na zasadzie ryzyka, za opóźnienie, zniekształcenie, lub nieudane transmisje danych oraz przesyłanych dokumentów elektronicznych, a także za brak możliwości odczytania ich przez zastosowane środki techniczne i urządzenia u Zleceniobiorcy i Zleceniodawcy.
 5. stalNet® nie ponosi również odpowiedzialności za wadliwe przekształcanie danych i błędne funkcjonowanie systemu, jak również za znajdujące się w nim ewentualne wirusy.

§ 9. Poufność

 1. stalNet®, Zleceniobiorca i Zleceniodawca zwane dalej Firmami Współpracującymi zobowiązują się do tego, aby nie ujawniać osobom trzecim, ani nie udostępniać w inny sposób informacji, jakie uzyskały w trakcie rejestracji i współpracy, objętej niniejszym regulaminem i umowami handlowymi o których mowa w §3 pkt. 2. Obowiązek zachowania tajemnicy trwa przez okres 3 lat po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy.
 2. Obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczy takich informacji, które - zgodnie z tym, co Firma Współpracująca potrafi wykazać - doszły do jej wiadomości w inny sposób, niż w ramach współpracy, bądź które są ogólnie znane. Ponadto obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczy przypadków, gdy Firma Współpracująca zobowiązana jest do jej ujawnienia na mocy ustawy.
 3. Jeżeli Klient podlega przepisom ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r.(Dz.U.z 1997 r. Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami) przesłanie Zgłoszenia Rejestracyjnego oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych i przekazywanie ich Zleceniodawcy.

§ 10. Przepisy końcowe

 • Fakt podpisania umowy handlowej o której mowa w §3 pkt. 2. oznacza pełną akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

stalNet Sp. z o. o. - handel stalą, wyrobami hutniczymi, kształtownikami zimnogiętymi, blachami zimnowalcowanymi, gorącowalcowanymi, prętami, rurami czarnymi, stalowymi, spedycja, logistyka
Góra .:   Strona główna .:   Linki .:   Prywatność .:   Regulaminy usług elektronicznych .:

Copyright © 2003-2022 stalNet® Sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.
bet at home Restauracja w Bydgoszczy Meble dla dzieci Zielona Góra apteka online Darmowy katalog stron