STRONA GŁÓWNA stalNet Sp. z o. o. - handel stalą, wyrobami hutniczymi, kształtownikami zimnogiętymi, blachami zimnowalcowanymi, gorącowalcowanymi, prętami, rurami czarnymi, stalowymi, spedycja, logistyka
Strona główna .: stalNet Sp. z o. o. - handel stalą, wyrobami hutniczymi, kształtownikami zimnogiętymi, blachami zimnowalcowanymi, gorącowalcowanymi, prętami, rurami czarnymi, stalowymi, spedycja, logistyka Newsletter .: stalNet Sp. z o. o. - handel stalą, wyrobami hutniczymi, kształtownikami zimnogiętymi, blachami zimnowalcowanymi, gorącowalcowanymi, prętami, rurami czarnymi, stalowymi, spedycja, logistyka
Dodaj do Ulubionych .: Poleć nas .:
Mapa serwisu .:
O FIRMIE stalNet Sp. z o. o. - handel stalą, wyrobami hutniczymi, kształtownikami zimnogiętymi, blachami zimnowalcowanymi, gorącowalcowanymi, prętami, rurami czarnymi, stalowymi, spedycja, logistyka OFERTA stalNet Sp. z o. o. - handel stalą, wyrobami hutniczymi, kształtownikami zimnogiętymi, blachami zimnowalcowanymi, gorącowalcowanymi, prętami, rurami czarnymi, stalowymi, spedycja, logistyka AKTUALNOŚCI stalNet Sp. z o. o. - handel stalą, wyrobami hutniczymi, kształtownikami zimnogiętymi, blachami zimnowalcowanymi, gorącowalcowanymi, prętami, rurami czarnymi, stalowymi, spedycja, logistyka KONTAKT stalNet Sp. z o. o. - handel stalą, wyrobami hutniczymi, kształtownikami zimnogiętymi, blachami zimnowalcowanymi, gorącowalcowanymi, prętami, rurami czarnymi, stalowymi, spedycja, logistyka LOGOWANIE stalNet Sp. z o. o. - handel stalą, wyrobami hutniczymi, kształtownikami zimnogiętymi, blachami zimnowalcowanymi, gorącowalcowanymi, prętami, rurami czarnymi, stalowymi, spedycja, logistyka REJESTRACJA :: CHĘĆ WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE HANDLU INTERNETOWEGO
OFERTA SPECJALNA
stalNet Sp. z o. o. - handel stalą, wyrobami hutniczymi, kształtownikami zimnogiętymi, blachami zimnowalcowanymi, gorącowalcowanymi, prętami, rurami czarnymi, stalowymi, spedycja, logistyka stalNet Sp. z o. o. - handel stalą, wyrobami hutniczymi, kształtownikami zimnogiętymi, blachami zimnowalcowanymi, gorącowalcowanymi, prętami, rurami czarnymi, stalowymi, spedycja, logistyka
Uwaga!
Obecnie brak ofert specjalnych na wyroby hutnicze.
PRYWATNOŚĆ .:
stalNet Sp. z o. o. - handel stalą, wyrobami hutniczymi, kształtownikami zimnogiętymi, blachami zimnowalcowanymi, gorącowalcowanymi, prętami, rurami czarnymi, stalowymi, spedycja, logistyka
REGULAMIN .:
stalNet® WEBSTORE   
stalNet Sp. z o. o. - handel stalą, wyrobami hutniczymi, kształtownikami zimnogiętymi, blachami zimnowalcowanymi, gorącowalcowanymi, prętami, rurami czarnymi, stalowymi, spedycja, logistyka
REGULAMIN .:
STALTRANS   
stalNet Sp. z o. o. - handel stalą, wyrobami hutniczymi, kształtownikami zimnogiętymi, blachami zimnowalcowanymi, gorącowalcowanymi, prętami, rurami czarnymi, stalowymi, spedycja, logistyka
REGULAMIN .:
STALMAG   
stalNet Sp. z o. o. - handel stalą, wyrobami hutniczymi, kształtownikami zimnogiętymi, blachami zimnowalcowanymi, gorącowalcowanymi, prętami, rurami czarnymi, stalowymi, spedycja, logistyka
LOGOWANIE .:
stalNet Sp. z o. o. - handel stalą, wyrobami hutniczymi, kształtownikami zimnogiętymi, blachami zimnowalcowanymi, gorącowalcowanymi, prętami, rurami czarnymi, stalowymi, spedycja, logistyka
NEWSLETTER .:
Dodaj / usuń z listy   
stalNet Sp. z o. o. - handel stalą, wyrobami hutniczymi, kształtownikami zimnogiętymi, blachami zimnowalcowanymi, gorącowalcowanymi, prętami, rurami czarnymi, stalowymi, spedycja, logistyka
POLEĆ NAS .:
Krótki formularz   
stalNet Sp. z o. o. - handel stalą, wyrobami hutniczymi, kształtownikami zimnogiętymi, blachami zimnowalcowanymi, gorącowalcowanymi, prętami, rurami czarnymi, stalowymi, spedycja, logistyka
MAPA SERWISU .:
stalNet Sp. z o. o. - handel stalą, wyrobami hutniczymi, kształtownikami zimnogiętymi, blachami zimnowalcowanymi, gorącowalcowanymi, prętami, rurami czarnymi, stalowymi, spedycja, logistyka
LINKI .:
stalNet Sp. z o. o. - handel stalą, wyrobami hutniczymi, kształtownikami zimnogiętymi, blachami zimnowalcowanymi, gorącowalcowanymi, prętami, rurami czarnymi, stalowymi, spedycja, logistyka REGULAMIN stalNet® WEBSTORE - stalNet Sp. z o. o. - handel stalą, wyrobami hutniczymi, kształtownikami zimnogiętymi, blachami zimnowalcowanymi, gorącowalcowanymi, prętami, rurami czarnymi, stalowymi, spedycja, logistyka


§ 1. Przepisy ogólne

 1. Firma stalNet® Sp. z o. o. prowadzi portal internetowy www.stalnet.com.pl, zwany dalej Portalem, za pośrednictwem którego, drogą elektroniczną, odbywa się przeprowadzanie transakcji kupna-sprzedaży wyrobów stalowych, zwanych dalej Produktami. Oferta handlowa Portalu to wyroby znanych producentów krajowych - aktualnie Stalprodukt S.A. oraz Huta im. Tadeusza Sendzimira S.A.
 2. stalNet® Sp. z o. o. oferuje także dostęp do informacji technicznych i technologicznych związanych z branżą hutniczą.
 3. Właścicielami Produktów oferowanych do sprzedaży poprzez Portal są Firmy, zwane dalej Sprzedawcą, z którymi stalNet® Sp. z o. o. podpisała umowy o współpracy.
 4. W celu zawarcia transakcji kupna-sprzedaży i uzyskania dostępu do pełnej funkcjonalności Portalu należy uzyskać status Nabywcy. Klienci ubiegający się o uzyskanie statusu Nabywcy, muszą zostać zarejestrowani zgodnie z warunkami i postanowieniami niniejszego regulaminu.
 5. Korzystanie z ogólnych informacji podanych w Portalu nie wymaga rejestracji i logowania. Są one dostępne dla wszystkich osób, zwanych dalej Klientami, odwiedzających Portal. Klienci nie mogą jednak dokonywać poprzez Portal transakcji kupna-sprzedaży Produktów, ani też przesyłać żadnych informacji do Portalu.

§ 2. Portal

 1. Portal jest własnością firmy stalNet® Sp. z o. o. zwanej dalej stalNet®. Jest przez nią prowadzony i administrowany, zgodnie z warunkami i postanowieniami niniejszego regulaminu.
 2. stalNet® udostępnia Sprzedawcom platformę internetową dla sprzedaży Produktów oraz oferuje system umożliwiający obsługę elektronicznych transakcji kupna-sprzedaży dla Klientów, którzy uzyskali status Nabywcy.
 3. stalNet® nie jest stroną w transakcjach kupna-sprzedaży, zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą. Wobec powyższego, w szczególności stalNet® nie bierze odpowiedzialności za:
  1. Prawdziwość, ścisłość i kompletność podawanych informacji o Produktach,
  2. Jakość oferowanych Produktów,
  3. warunki, treść i sposób realizacji umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą,
  4. Istnienie niezbędnych uprawnień do dokonywania transakcji kupna-sprzedaży po stronie Nabywcy.
 4. W zakresie funkcjonalności Portalu stalNet®:
  1. Pośredniczy drogą elektroniczną w przekazywaniu oferty handlowej oraz wszelkich informacji podanych przez Sprzedawcę, a dotyczących Produktów, łącznie z informacjami dotyczącymi sposobu i miejsca odbioru zamówionych Produktów.
  2. Umożliwia Nabywcy składanie drogą elektroniczną zamówień i przekazuje je automatycznie do Sprzedawcy;
  3. Dokonuje rezerwacji zamówionych Produktów, a następnie drogą elektroniczną przekazuje Nabywcy potwierdzenie złożonego zamówienia z nadanym numerem. Zarezerwowane Produkty oczekują na odbiór w miejscu zgodnym z informacją zamieszczoną w ofercie Portalu.
  4. Umożliwia Nabywcy definiowanie w Portalu danych koniecznych do odbioru Produktu, umożliwia kompletację asortymentu i wielkości odbiorów z danego zamówienia.
  5. Umożliwia Nabywcy przeglądanie złożonych za pośrednictwem Portalu zamówień wraz z ich statusem.

§ 3. Sposób uzyskania dostępu do funkcjonalności Portalu

 1. Klient zainteresowany współpracą z stalNet® i uzyskaniem dostępu do pełnej funkcjonalności Portalu, winien zgłosić swój akces poprzez stronę internetową www.stalnet.com.pl.
 2. Warunkiem uzyskania dostępu jest dokonanie rejestracji i uzyskanie statusu Nabywcy. W tym celu należy wypełnić na witrynie formularz rejestracyjny i przesłać go do stalNet®, przez kliknięcie przycisku zarejestruj.
 3. Z Klientem który przesłał formularz, skontaktuje się przedstawiciel handlowy stalNet® oraz Sprzedawcy, celem uzgodnienia warunków umowy handlowej oraz podpisania jej. Umowy handlowe podpisywane są osobno z poszczególnymi Sprzedawcami.
 4. Po podpisaniu przez Klienta umowy handlowej z danym Sprzedawcą, zostaje On zarejestrowany w Portalu i otrzymuje status Nabywcy Produktów pochodzących od Sprzedawcy z którym podpisał umowę.
 5. Nabywca otrzymuje swój unikalny kod dostępu - składający się z identyfikatora ID Nabywcy i hasła - zwany dalej Kluczem. Posiadanie Klucza jest konieczne do każdorazowego logowania się i uzyskiwania pełnego dostępu do Portalu.
 6. Sposób logowania:
  Na witrynie Portalu należy kliknąć na logowanie, następnie wpisać:
  1. przyznane ID Nabywcy,
  2. hasło dostępu,
  i kliknąć na przycisk logowanie. Zapewnia to bezpieczeństwo transakcji.
 7. Każdy Nabywca ma możliwość indywidualnej, wielokrotnej zmiany hasła dostępu - korzystając z funckjonalności zmiana hasła.

§ 4. Sposób korzystania z funkcjonalności Portalu

 1. Nabywca ma możliwość przeglądania pełnej oferty handlowej za pomocą katalogu lub wyszukiwarki.
 2. Sposób korzystania z katalogu lub wyszukiwarki określony jest w Portalu, na podstronie pomoc.
 3. Nabywca ma możliwość - po użyciu Klucza - zapoznania się w Portalu, w odnośniku pomoc z szczegółowym opisem sposobu składania zamówień, wprowadzania danych do odbioru, oraz śledzenia stanu realizacji bieżących zamówień.

§ 5. Linki

 1. W Portalu znajdują się odnośniki do innych witryn internetowych lub zasobów, tzw. linki. Użytkownik Portalu przyjmuje do wiadomości i uznaje fakt, że stalNet® nie jest odpowiedzialny za dyspozycyjność takich zewnętrznych witryn internetowych i zasobów, nie ręczy ani nie odpowiada za ich zawartość, reklamy, produkty lub inne materiały zamieszczone w tych witrynach lub zasobach, bądź dostępne za ich pośrednictwem.
 2. Użytkownik Portalu akceptuje fakt, iż stalNet® nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani bezpośrednio, ani pośrednio za szkody lub straty spowodowane - lub uznane za spowodowane - w związku z korzystaniem z zawartości linków.

§ 6. Zmiany

 1. Nabywca i Sprzedawca akceptuje fakt, że stalNet® może:
  1. Dokonywać zmian zasad odnoszących się do działania Portalu, a także zmieniać i udoskonalać procedury korzystania z Portalu,
  2. Wprowadzać zmiany dotyczące ulepszenia konstrukcji Portalu.
 2. Powyższe zmiany uzyskują automatycznie moc obowiązującą w ciągu 15 dni od chwili ich zamieszczenia w Portalu.
 3. Nabywca i Sprzedawca powiadamiany jest o powyższych zmianach na adres poczty elektronicznej lub SMS, podany w formularzu rejestracyjnym.

§ 7. Bezpieczeństwo

 1. Nabywca i Sprzedawca zobowiązuje się do przestrzegania postanowień dotyczących bezpieczeństwa, które stalNet® ustanawia i może je zmieniać, wprowadzając i podając w Portalu.
 2. Nabywca i Sprzedawca zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy ustalonego Klucza.
 3. Nabywca i Sprzedawca akceptuje fakt, iż stalNet® nie ponosi odpowiedzialności za złamanie Klucza przez osoby nieuprawnione.
 4. Nabywca i Sprzedawca ma obowiązek natychmiastowego powiadomienia stalNet®, gdy tylko zaistnieje przypuszczenie, że jakakolwiek osoba nieupoważniona uzyskała dostęp do Klucza, bądź w inny sposób dostała się do Portalu i podejmowała czynności podając się fałszywie za Nabywcę lub Sprzedawcę.
  To samo dotyczy innych sytuacji, w których z jakichkolwiek powodów wymagane jest zablokowanie Klucza. stalNet® dokona wówczas natychmiastowego zablokowania Klucza, a następnie jego zmiany.
 5. Nabywca i Sprzedawca jest zobowiązany do należytego zabezpieczenia otrzymanego Klucza i ponosi za to pełną odpowiedzialność, w tym w szczególności:
  1. za zabezpieczenie przed wykorzystaniem Klucza przez osoby nieupoważnione,
  2. za wszelkie straty jakie mogą wyniknąć z nienależytego zabezpieczenia Klucza.
 6. Nabywca akceptuje fakt, iż stalNet® dokona bezzwłocznego zablokowania otrzymanego przez Nabywcę Klucza, gdy umowa ze Sprzedawcą, o której mowa w §3. pkt. 3 zostanie wypowiedziana.
 7. stalNet® może także zablokować Klucz w przypadku łamania przez Nabywcę lub Sprzedawcę postanowień niniejszego regulaminu lub umów, lub gdy otrzyma informacje, na podstawie których uzasadnione jest przypuszczenie, że Nabywca lub Sprzedawca - lub ktokolwiek inny - może dokonać nadużycia przy korzystaniu z Portalu.
 8. stalNet® powiadomi Nabywcę i Sprzedawcę o zablokowaniu Klucza Nabywcy lub Sprzedawcy natychmiast, na podany w formularzu rejestracyjnym numer poczty elektronicznej lub SMS.

§ 8. Odpowiedzialność

 1. stalNet® nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek wady Produktów dostępnych w ofercie Portalu i nie jest sprzedawcą w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 2. stalNet® jest operatorem Portalu w stanie, w jakim się znajduje i jest dostępny bez jakichkolwiek gwarancji ani żadnego rodzaju warunków, czy to wyraźnych, czy dorozumianych, włącznie - lecz nie jedynie - z dorozumianymi gwarancjami odnośnie nadawania się do handlu, przystosowania do danego celu i nienaruszalności, jak również z wszelkimi gwarancjami wynikającymi ze zwyczaju handlowego, przebiegu transakcji lub sposobu wykonania świadczenia.
 3. stalNet® zobowiązuje się do prawidłowego działania Portalu, zgodnie z niniejszym regulaminem. Ponosi odpowiedzialność za jego wady, chyba że wady nie są istotne dla korzystania z Portalu i nie można stwierdzić nic innego, jak tylko wynikające stąd nieznaczne utrudnienia. Nabywca i Sprzedawca powinien bezzwłocznie zawiadomić stalNet® o odkryciu wady, a stalNet® powinien w ciągu swoich godzin pracy, na własny koszt usunąć wady możliwe do naprawienia. Nabywca lub Sprzedawca powinien dostarczyć stalNet® informacje oraz okazywać wymaganą pomoc, gdy stalNet® przystępuje do usuwania wady. Wady, które są istotne dla przepływu informacji związanej z transakcją, powinny być zgłaszane i usuwane możliwie jak najszybciej.
 4. stalNet® nie ponosi żadnej odpowiedzialności, także na zasadzie ryzyka, za opóźnienie, zniekształcenie, lub nieudane transmisje danych oraz przesyłanych dokumentów elektronicznych, a także za brak możliwości odczytania ich przez zastosowane środki techniczne i urządzenia u Nabywcy lub Sprzedawcy.
 5. stalNet® nie ponosi również odpowiedzialności za wadliwe przekształcanie danych i błędne funkcjonowanie systemu, jak również za znajdujące się w nim ewentualne wirusy.

§ 9. Poufność

 1. stalNet®, Nabywca i Sprzedawca zwane dalej Firmami Współpracującymi zobowiązują się do tego, aby nie ujawniać osobom trzecim, ani nie udostępniać w inny sposób informacji, jakie uzyskały w trakcie rejestracji i współpracy, objętej niniejszym regulaminem i umowami handlowymi o których mowa w §3 pkt. 3. Obowiązek zachowania tajemnicy trwa przez okres 3 lat po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy.
 2. Obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczy takich informacji, które - zgodnie z tym, co Firma Współpracująca potrafi wykazać - doszły do jej wiadomości w inny sposób, niż w ramach współpracy, bądź które są ogólnie znane. Ponadto obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczy przypadków, gdy Firma Współpracująca zobowiązana jest do jej ujawnienia na mocy ustawy.
 3. Jeżeli Klient podlega przepisom ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami) przesłanie Zgłoszenia Rejestracyjnego oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych i przekazywanie ich każdoczesnemu Sprzedawcy.

§ 10. Przepisy końcowe

 • Fakt podpisania umowy handlowej o której mowa w §3 pkt. 3. oznacza pełną akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

stalNet Sp. z o. o. - handel stalą, wyrobami hutniczymi, kształtownikami zimnogiętymi, blachami zimnowalcowanymi, gorącowalcowanymi, prętami, rurami czarnymi, stalowymi, spedycja, logistyka
Góra .:   Strona główna .:   Linki .:   Prywatność .:   Regulaminy usług elektronicznych .:

Copyright © 2003-2022 stalNet® Sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.
bet at home Restauracja w Bydgoszczy Meble dla dzieci Zielona Góra apteka online Darmowy katalog stron